İSRAİL’İN YAPTIĞI TÜM KATLİAMLARA KARŞI SUSAN BU YAPILAR  [BM, BMGK, UCM, İHM ve UNICEF] ZULMÜN / ZALİMİN ORTAKLARIDIR

0

Terörist örgüt İsrail tam kırk beş gündür gece gündüz demeden silâhsız, masum

2 buçuk milyona yakın insanın üzerine bomba yağdırıyor.

Gazze’de; terörist işgalci ‘Kudurmuş Köpek İsrail’ tarafından, “Hak, hukuk, adalet; insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, hayvan hakları; eşitlik, hürriyet, özgürlük; egemenlik, uluslararası anlaşmalar, evrensel metinler, diplomatik teamüller ve insanlık değerleri vb.” insanlığın bugüne kadar kazandığı ne varsa tümü yer ile yeksan edilmiştir.

BM (Birleşmiş Milletler), BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi), UCM (Uluslararası Ceza Mahkemesi), İHM (İnsan Hakları Mahkemesi) vb. kurumların tümü, herkesin gözü önünde yapılan katliamlar karşısında sesleri, solukları çıkmamaktadır.

Niçin?

İşgalci terörist örgüt İsrail okulları ve hastaneleri, hatta BM’nin okullarını ve hastanelerini bombalıyor, bir şey yapmıyorsunuz / yapamıyorsunuz.

İşgalci terörist örgüt İsrail’e “Ateşkes!” çağrıları yapılıyor, bu çağrılara uymuyor, sesiniz çıkmıyor, bir şey yapmıyorsunuz / yapamıyorsunuz.

İşgalci terörist örgüt İsrail “kadın, erkek, çocuk, yaşlı, hasta ve sivil” ayırt etmeden herkesi öldürüyor, ses çıkarmıyorsunuz / çıkaramıyorsunuz.

Niçin varsınız?

İşgalci terörist örgüt İsrail, ibadethaneleri bombalıyor, görmüyorsunuz.

İşgalci terörist örgüt İsrail, Gazzeli savunmasız insanların üzerine kullanılması savaş suçu sayılan; “Beyaz Fosfor Bombası”, “Yeni kimyasal bombalar”, daha çok sayıda insanı öldürmek için geliştirilen yere çarpınca etrafa bıçak saçan “tahrip gücü çok yüksek bombalar” atıyor, engel olmuyorsunuz.

Niçin varsınız?

İşgalci terörist örgüt İsrail, bir milyona yakın insanı zorla sürgüne göndermek istiyor, sesinizi çıkarmıyorsunuz.

İşgalci terörist örgüt İsrail, iki buçuk milyon insanı açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkûm ediyor, ses çıkarmıyorsunuz.

Niçin varsınız?

İşgalci terörist örgüt İsrail tarafından Gazzelilerin toprakları işgal ediliyor, evleri ellerinden alınıp “yerleşimci (!)” adındaki silahlı hırsızlara peşkeş çekiliyor, engel olmuyorsunuz…

Niçin varsınız?

İşgalci terörist örgüt İsrail, “Gazze’ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri” tehdidinde bulunuyor, sesiniz çıkmıyor / çıkamıyor.

BM, BMGK, UCM, İHM ve UAEK (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) hiçbir şey yapmıyor / yapamıyor.

Niçin arsınız?

BMGK (ABD, İngiltere / Birleşik Krallık, Rusya, Fransa ve Çin), 1946-2023 yılları arasında Siyonist terörist İsrail hakkında ancak 62 karar alabilmiştir. Bu kararların hemen hemen hepsini uygulamadı, hiçbir şey yapmadınız / yapamadınız.

Niçin varsınız?

İsrail söz konusu olduğunda gerçekten de yoksunuz.

Gerçekten var olsaydınız İsrail ile ilgili aldığınız kararları uygulatırdınız, unutturmazdınız.

BM tarafından alınıp fakat İsrail tarafından uygulanmayan kararlar (Kararların numaraları verilmektedir. Kararların tam metinleri internet ortamından alınabilir.) konularına göre gruplandırılmış olarak aşağıda verilmektedir (1):

  • “Ateşkes çağrısı: 49, 50, 53, 66,1402,1860

Ateşkes uygulaması ve denetimi: 48,56,60,61,62,73,89

Ateşkes ihlali: 54

  • Şiddet eylemlerinin önlenmesi ve barışın korunması: 42, 43, 44, 46, 100, 127, 242, 250, 251, 338, 468, 469, 904, 1073, 1397, 1435, 1515, 1850
  • Cenevre Sözleşmesi’nin ihlali:

Mülteciler (Sınır dışı edilenler): 89, 237, 259, 468, 469, 484, 607, 608, 636, 641, 694, 726, 799)

Yerleşimciler: 446, 452, 465, 471, 904, 2334

  • Uluslararası hukuk ihlali: 252, 259, 267, 298, 592, 605, 672, 673, 1403, 1405, 1544”

BMGK’nın Filistin-İsrail sorununa yönelik aldığı ve fakat İsrail’in uygulamadığı 62 karar, barışa engel teşkil eden sorunlar açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (1):

  1. “Kudüs’ün statüsü sorunu: 127, 250, 251, 252, 267, 271, 298, 476, 478, 672, 1073
  2. Mülteciler sorunu: 89, 93, 242, 237
  3. Yerleşimciler sorunu: 446, 452, 465, 471, 904, 2334
  4. Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğü sorunu / ilhak: 242, 252, 267, 271, 298, 476, 478, 681, 1397, 1515 şeklinde dört ana sorun altında toplayabiliriz.”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu bu kararların hemen hemen hepsi İsrail tarafından uygulanmamıştır. BM ve BMGK hiçbir şey yapmamıştır / yapamamıştır.

Keza UCM (Uluslararası Ceza Mahkemesi) ve İHM (İnsan Hakları Mahkemesi) hiçbir şey yapmamıştır / yapamamıştır.

Filistin / Gazze özelinde BM, BMGK, UCM ve İHM vb. kurumlar işlevsiz hale gelmiştir.

Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna menfaatine devamlı uyarılar yapan bu uluslararası yapılar, Filistin- İsrail meselesine gelince “Dut yemiş bülbül” gibi susmakta ve hiçbir fonksiyon icra etmemektedirler. Bu nedenle bütün bu kurumlar fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Bundan böyle Türkiye açısından hiçbir anlam ifade etmemeli, verecekleri kararlar da asla dikkate alınmamalıdır.

Ayırımcılık üzerine inşa edilmiş ve belli bir zümrenin menfaatlerine göre şekillenmiş bütün bu yapılar, fonksiyonlarını yitirmiş olup bundan böyle verecekleri kararların bir anlamı ve bağlayıcılığı yoktur.

Henüz vakit varken, yarın çok geç olabilir.

 

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

 

(1) Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çalık Topuz, Prof. Dr. Mohammad Arafat, BMGK Kararlarının Filistin- İsrail Barış Sürecine Etkisi, AÜ SBF Dergisi, S:357-380, 4.4.2023.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir