SİYONİST İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’YI İŞGAL ETME GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUZ!

0

Fanatik Siyonist teröristler İsrail güvenlik güçlerinin eşliğinde, Yahudilerin “Hamursuz Bayramı”nı bahane ederek ve İsrail’deki siyasi iç çatışmayı örtmek, dikkatleri başka taraflara çekmek için her Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da ibadetlerini yapmakta olan Müslümanlara saldırılarını arttırarak Mescid-i Aksa’yı bütün dünyanın gözü önünde işgal etmeye çalışıyorlar ve Gazze’yi jetleriyle bombalıyorlar…

Kutsal Mabedimizde, ibadet eden Müslümanlara hiçbir ölçü ve kural tanımadan saldırıyorlar. Secdede alnımızı koyduğumuz yerleri o pis postallarıyla çiğniyorlar. Kıble Mescidi’ne sığınanlara, alnı secdede olan Müslümanlara tekme, tokat ve dipçiklerle saldırıyorlar, ibadethaneyi adeta savaş alanına çeviriyorlar. İbadet eden üç yüz altmış Müslümanı ters kelepçe takarak tutukluyorlar. İsrail güvenlik güçleri sadece Ocak 2023’ten itibaren yaptıkları baskınlarda on yedisi çocuk olmak üzere onlarca Müslümanı şehit ettiler…

İsrail’in bu yaptığı bir vahşettir. Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. Ve derhal fanatik Siyonist teröristlerin ve katil İsrail’in kirli postallarıyla bastıkları secde ettiğimiz yerlerden pis ayaklarını çekmelerini bekliyoruz…

İsrail hariç dünyanın hiçbir ülkesi, mabetlerinde ibadet eden insanlara böyle bir saldırıyı reva göremez!

Bu yapılan vahşet hiçbir kanuna, hiçbir sözleşmeye, hiçbir karara, hiçbir kurala, hiçbir anlaşmaya uymaz.

Bu yapılan bir devlet terörüdür.

Ve İsrail bir terörist devlettir.

Öncelikle bu insanlık dışı vahşeti tel’in ediyor, “Kudurmuş Köpek” İsrail’in bu vahşetine sessiz kalanları da lânetliyoruz…

Ve diyoruz ki;

 • BM / BMGK hemen toplanarak bu vahşeti durdurmalı, kutsal Mescid-i Aksa ve çevresi hem Yahudilerden hem de İsrail güvenlik güçlerinden derhal temizlenmelidir.
 • İsrail; Mescid-i Aksa’da Yahudilerin de ibadet etmelerini sağlamak için yer açma girişimleri, Mescid-i Aksa’nın altını oyarak yıkma ve Süleyman Mabedi inşa etme ve Sinagog’a çevirme hayallerinden derhal vazgeçmelidir.
 • İsrail’in yeni yerleşim yeri açma girişimleri derhal durdurulmalıdır.
 • BMGK, kudurmuş köpek İsrail’i durdurmazsa bu savaşın sorumlusu olacağından dolayı bundan sonra herhangi bir fonksiyonu ve güvenirliliği olmayacak, kararları dikkate alınmayacaktır.
 • BM sorumluluğunu yerine getirmeli, daha önce İsrail ile ilgili alınmış yaptırım kararlarını hayata geçirmek için derhal harekete geçmelidir.
 • Kudurmuş köpek Siyonist İsrail, başlattığı son olaylarla, ‘BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİ’ bir adım daha ileri taşıyarak Dünya savaşının çıkması için alt yapı hazırlığı yapmaktadır.
 • TÜM DÜNYA BU BÜYÜK İHANET HAREKETİNİ GÖRMELİ VE ONA KARŞI TAVIR ALMALIDIR.
 • Arap Birliği, İslâm İş Birliği Teşkilatı, D-8’ler ve Halkı Müslüman olan tüm ülkelerin devlet başkanları acilen toplanarak “KUDURMUŞ KÖPEK” İsrail’e karşı ortak ve net bir tavır belirlemek zorundadırlar.
 • İslâm ülkeleri Filistin meselesini merkeze alan bir Psikolojik Harekât Merkezi kurarak, Filistin davasını tüm dünyaya özellikle de mazlum milletlere anlatmalıdırlar.
 • BU MERKEZ, Siyonist olmayan Yahudilerin bu zulme karşı çıkması için gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
 • BU MERKEZ, VATİKAN’ın devreye girmesini ve bu zulme karşı çıkmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
 • BU MERKEZ, Siyonizm’e karşı Müslüman – Hristiyan dayanışmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmalıdır.
 • BU MERKEZ, BM’DE daha önce İsrail ile ilgili alınmış ve fakat bugüne kadar uygulanmayan yaptırım kararlarını hayata geçirmek için tüm dünya ülkeleri ile gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
 • Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm ülkeler, İsrail’le olan diplomatik ilişkilerini askıya almalı, elçiliklerini geri çekmeli ve İsrail’in elçilerini de ülkelerinden çıkarmalıdırlar. Bu durumun diğer mazlum ülke yönetimleri tarafından gerçekleşmesi için girişimlerde bulunulmalıdır.
 • MISIR, FİLİSTİN’E AÇILAN KAPILARINI ÖZELLİKLE REFAH SINIR KAPISINI, FİLİSTİNLİLERİN ÖNCEDEN KULLANMIŞ OLDUĞU TÜM TÜNELLERİ HEMEN AÇMALIDIR.
 • Türkiye ve halkı Müslüman olan ülkeler tarafından Filistinlilere yardım kampanyaları başlatılmalı ve toplanan yardımlar bu kapılar vasıtasıyla doğrudan Filistinlilere ulaştırılmalıdır.
 • ÖZEL OLARAK HALKI MÜSLÜMAN OLAN ÜLKELER, GENEL OLARAK TÜM MAZLUM ÜLKELER, İSRAİL’E EKONOMİK AMBARGO UYGULAMALI VE İSRAİL MALLARI BOYKOT EDİLMELİDİR.
 • KUDURMUŞ KÖPEK İSRAİL’İN İSTER TİCARÎ, İSTERSE ASKERÎ OLSUN HİÇBİR GEMİSİNİN, İSTANBUL, ÇANAKKALE VE SÜVEYŞ KANALI’NDAN GEÇMESİNE MÜSAADE EDİLMEMELİDİR.
 • İsrail’in bu vahşetine, bu işgal girişimine karşı, Türkiye’de ve Dünyada yapılacak olan protesto eylemleri, yapılacak açıklamalar birlik ve dayanışma ruhu içinde olmalıdır.
 • Bu olaylar karşısında yapılması gereken ilk şey, ülkemizde ve İslâm coğrafyasında birlik ve dayanışmanın sağlanmasıdır.
 • Halkı Müslüman olan tüm ülkeler, aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakarak asıl düşmanın Siyonist İsrail olduğunu görmeli ve “kudurmuş köpek” İsrail’e karşı örnek olacak bir dayanışma ortaya koymalı ve tüm imkânlarını seferber ederek mücadele etmelidirler.
 • Halkı Müslüman olan tüm ülkeler, bu ülkelerin cemaatleri, hareketleri ve STK’ları ortak hareket edecek şekilde bir araya gelmeli ve Türkiye buna öncülük etmelidir. Geçmişte yapılan yanlışlıklara takılıp kalınmamalıdır.
 • “KUDURMUŞ KÖPEK” İSRAİL’İN BU SON İHANET HAREKETİNDEN DERS ALARAK ACİLEN İSLÂM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ KURULMALIDIR!
 • İSLÂM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİNİN bünyesinde ACİLEN bir İSLÂM ORDUSU kurulmalıdır.
 • İsrail’in işgal ettiği Filistin ve Gazze’deki topraklardan geri çekilmesi için İslâm Dünyası ve tüm dünya ayağa kaldırılmalıdır.
 • 1994 yılında “Filistin Otoritesi” olarak ilan edilen, 2014’de “Devlet” unvanı ile BM’de “Gözlemci Üye” statüsüne kavuşturulan Filistin topraklarında, sınırları 1948’de belirlenen, Başkenti Kudüs olan, bağımsız / egemen bir FİLİSTİN DEVLETİ kurulmalı ve bu devletin, öncelikle İslâm ülkeleri, sonra mazlum milletler ve daha sonra da BM’ye üye tüm ülkeler tarafından tanınması sağlanmalıdır.

Ve unutmayalım ki;

“Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” (2/216)

Ve unutmayalım ki;

“…Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir.” (78/227)

 

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir