CAN AZERBAYCAN Bir Millet İki Devlet

0

Ermenistan, 1988 yılından beri yürüttüğü işgal ve soykırım hareketleri sonucu bir milyon civarında Azerbaycanlı kardeşimizi Karabağ’dan ve işgal ettiği topraklardan öz yurtlarından çıkarmış, Hocalı ve çevresinde asimile edemediği binlerce kardeşimizi öldürmüş, bir o kadar kardeşimizi de sakat bırakmış ve topraklarının %20’sini işgal etmiştir. Mazlum ve haklı davalarında Azeri kardeşlerimizin yanında olmak bir kardeşlik ve insanlık görevidir…

Son günlerde Ermenistan, uzun süreden beri Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırılarını yoğunlaştırarak kademeli bir şekilde sivil hedefleri vurmuş, sivil Azerbaycanlı kardeşlerimizi öldürmeye ve enerji hatlarının geçtiği askerî açıdan stratejik önemi olan topraklara saldırılar düzenlemiştir. Cenevre Sözleşmesi’ne ve yapılan ateşkes anlaşmalarına rağmen Azeri kardeşlerimizi öldürmeye devam etmektedir…

Bunun üzerine Azerbaycan saldırıları püskürtmek ve işgal edilmiş topraklarını geri almak için karşı saldırıya geçmiştir. Ermenistan ordusuna ağır kayıplar (550 Ermeni askeri) verdirmeye başlamış ve işgal edilen yerleşim yerlerinin bir kısmını geri almayı başarmış, son alınan bilgilere göre de ilerlemeye devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, TBMM başta olmak üzere tüm Türkiye, işgal edilmiş topraklarını geri almak için verdiği haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında yer almıştır.

Bu yılın Haziran ayında PKK sözde üst yöneticileri ile Erivan yetkilileri arasında, hem Erivan’da hem de Irak’ta yaptıkları görüşmelerin sonucunda, on beş bin “Yabancı Terörist Savaşçı” (YTS) iki hafta önce Irak’tan Ermenistan’a kaydırılmıştır.

Rusya ve Çin’in önderliğinde, Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar ve Pakistan gibi ülkelerin de katılımı ile gerçekleştirilen, “Kafkaslar 2020” askeri tatbikatı sonrasında, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasının “Kafkasya’ya açılan kapımızı” kapatmak gibi özel bir amacı ve anlamı olmalıdır. Ana hedeflerinin Türkiye’nin kuzeyinde bir cephe açmak olduğu görülmektedir.

Şer güçlerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır. Allah hesap sorucuların en hayırlısıdır.

Azerbaycan bizim kardeşimizdir.

Yaklaşık 30 yıldır ülkesinin %20’si işgal altındadır ve orada yaşayan kardeşlerimize akla hayale gelmeyecek zulüm yapılmaktadır. Buna kayıtsız kalamayız. Çünkü Türkiye’nin savunması Karabağ’dan başlar, tıpkı Bakü’nün savunmasının İstanbul’dan başladığı gibi…

Şer güçler 20 yy. da yarım bıraktıkları paylaşımlarını 21. yy. da tamamlamak ve yeniden İslâm coğrafyasını, Kafkasya’yı ve Asya’yı dizayn etmek istiyorlar. Enerji havzalarını, enerji yollarını, boğazları, kanalları, İpek Yolu’nu kontrol altına almak; ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürmek istiyorlar. Ülkelerimizi üçe, dörde, beşe bölmek istiyorlar… Aşiretlerden devletler yapmak istiyorlar…

Gelin bu oyunu birlikte bozalım.

Biz İslâm alemi ve mazlum milletler olarak birlik ve beraberlik içinde bu emperyalist şer güçlere ve onların maşalarına birlikte karşı koyalım…

Ermenistan tarafından işgal edilmiş Karabağ ve Azerbaycan topraklarının tamamını alıncaya kadar Azerbaycan; BM, AB, NATO ülkeleri ve Rusya’dan gelecek ateşkes çağrılarına kulak asmamalıdır.

“Nahcivan toprakları Karabağ topraklarıyla buluşmadığı sürece Azerbaycan’ın Türkiye ile Türkiye’nin, Türk Cumhuriyetleriyle bağlantısı mümkün olmayacaktır.”

Ne yazık ki, uluslararası güçler Ermenistan’ın tahrik amaçlı saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koymadı.  Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı ve meşru davasının yanında olduğunu açıkladı.  Hiç şüphesiz bu saldırıyı Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de sürdürdüğü mücadeleden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek, geldiğimiz bu aşamada imkânsızdır.  Bu çerçevede Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi kararını doğru buluyoruz. İnanıyoruz ki saldırıya karşı sağlanan mutabakat, ülkelerimiz arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kalıcı hale getirecektir.

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermenistan’ın saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan’ın uluslararası hukuku yok sayan işgal ve saldırı girişiminin hiçbir meşruiyetinin olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Azerbaycan’ın halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını destekliyoruz.  Tüm dünyayı gayrimeşru işgale ve saldırıya karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer almaya davet ediyoruz.

Türkiye, devlet ve millet olarak tek vücut olarak Azerbaycan’ın yanında olmalıdır.

Karabağ işgalden kurtulana kadar Azerbaycan yoluna devam etmelidir!

 

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir