“NÖTR CİNSİYET HAREKETİ”NİN TİŞÖRTLER ÜZERİNDEN YÜRÜTTÜĞÜ PSİKOLOJİK SAVAŞ

0

1947 ve 1953 yıllarında Siyonist Rockefeller’in finanse ettiği zoolog, eşcinsel Kinsey’in “sahte veriler üzerine” inşa edip yayınladığı iki rapor, Amerikan yaşam tarzını ve hukuk sistemini ciddi bir şeklide etkilemiştir. “Cinsel yönelim” / “Cinsel tercih” kavramı bu iki raporla literatüre girerek yol boyu çok geniş bir anlam alanı kazanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi, cinsel yönelim / cinsel tercih kavramına hem hukukî güvence kazandırmış hem de onu merkezlerine almışlardır. Cinsel yönelim / Cinsel tercih, “Nötr Cinsiyet Hareketi” ve Queer (Akışkan Cinsel Kimlik) teorisi ile geniş kapsam alanı kazanmıştır (Şekil 1 Ek).

Nötr Cinsiyet Hareketi yol boyu üç eksenli / boyutlu bir strateji izlemiştir:

 • Stratejinin Birinci Boyutu: Eşcinselliğin Suç ve Hastalık Olmaktan Çıkartılması,
 • Stratejinin İkinci Boyutu: Eşcinselliğin Bir Yaşam Tarzı Olarak Kabul Ettirilmesi,
 • Stratejinin Üçüncü Boyutu: “Dünya Nüfus Artışını Durdurmak İçin Çocuksuz Aile Modeli.

Nötr Cinsiyet Hareketi, stratejilerinin birinci ve ikinci aşamalarını hayata geçirebilmek için hiçbir kutsal tanımamakta, hedefe varmak için her şeyi meşru kabul etmektedir. Bu mücadelenin sonucunda Batı dünyasında stratejinin birinci ve ikinci boyutları hayata geçirilmiştir. Şimdi hedef Batı dışı dünya, özellikle Türkiye’dir.

Yol boyu küresel sermaye / şer ittifakı / şeytanî ittifak, hemen hemen eş zamanlı olarak LGBTIQ+’yı reklamları ile desteklemiş ve de desteklemeye devam etmektedir. Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi firmaların bu tavrını yerinde ve zamanında eleştirmiş ve tavır koymuştur, koymaya da devam edecektir. Ancak bugün, giyim sektörü üzerinden yaygınlaştırılmaya çalışılan başka bir tehlike söz konusudur: Tişörtler üzerindeki İngilizce yazı ve resim / figürler üzerinden verilen mesajlar.

Giyim sektöründe üretilen tişörtlerde LGBTIQ+ söylemlerinin en pis reklamları ve propagandası yapılmaktadır. Tişörtler üzerinde bulunan İngilizce yazı, resim ve figürler ile hiçbir ahlakı değer taşımayan, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmayan bir düşüncenin, bir zihniyetin reklamı yapılmaktadır. Bu akım, Batı’da başlamış olmasına karşılık Türkiye’yi de derinden etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Türkiye’de bu tür tişörtler hem üretilmekte hem de ithal edilmektedir. Bu iki sektör, bilerek ya da bilmeyerek “Nötr Cinsiyet Hareketi”nin tahribatına hizmet etmektedir. Tişört sektörü üzerinden İngilizce metinler kullanılarak her türlü ahlaksızlığın propagandası yapılmaktadır.

Dikkat çeken önemli bir nokta, İngilizce yazılarla dolu tişörtlerin, çocuklardan yaşlılara kadar uzanan, meyhanedekilerden cami cemaatine kadar çok geniş bir kesim tarafından kullanılmakta olmasıdır.

Dikkat çeken bir başka önemli nokta da, yazıların yanında bazen çok alâkasız gözüken resimlerin ve şekillerin var olmasıdır. Alâkasız diye gözüken resimler genelde alaya almak, küçük düşürmek ve mesaj vermek amaçlıdır.

Bu tür tişörtleri giyen insan unsurunu üç grupta sınıflandırılabiliriz:

 1. İngilizce yazılı tişörtlerde ne yazıldığını bilmeyenler (Çoğunluğu teşkil ediyor).
 2. Bildiği ya da öğrendiği halde önemsemeyenler / duyarsızlaşma hastalığına yakalananlar / “kurbağa deneyinde olduğu gibi haşlananlar” (Tehlikeyi zamanında görememe, gördüğü anda da her şeyin bitmiş olması hali).
 3. Şuurlu bir şekilde giyerek, giysiler üzerinden kasıtlı olarak propaganda yapmakta olanlar.

Elde edebildiğimiz verileri esas alarak İngilizce yazılı tişörtleri, yazılardaki muhtevaya göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 1. Dine saldırı ve eleştiri içerikli olanlar,
 2. Anne – babaya saldırı, alaya alma, küçük düşürücü içerikli olanlar,
 3. Uyuşturucu propagandası yapılarak uyuşturucu kullanımını meşrulaştırma amaçlı olanlar,
 4. Fuhşun propagandası yapılarak fuhşu meşrulaştırmaya çalışanlar,
 5. Cinsel yönelim kapsamında her türlü ahlâksızlığın propagandası yapılarak meşrulaştırma içerikli olanlar.
 6. İngilizce en yaygın küfür sözcükleriyle dolu olan ofansif yazılara sahip olanlar.

ALLAH’A, DİNE SALDIRI VE DİNİ ALAYA ALMA

Özellikle Allah’a saldırılmakta, Allah alaya alınmaktadır.

Dünyanın ve insanın var oluşunun gayesiz olduğu propagandası yapılmaktadır:

 • Possıble There İs No God Do Not Worry, Lıve Your Lıfe: Muhtemelen Tanrı Yok, Endişelenmeyi Bırak Hayatını Yaşa
 • God’s busy (şeytan figürü) can l help you?: Tanrı meşgul ben yardımcı olabilir miyim? (Camide çekilmiş bir resim)

Allah’la alay edilmekte, şeytanın propagandası yapılmakta, insanlar ateizme, deizme yönlendirilmektedir.

 • Born to rock drnk and fuck: Dünya’ya içmeye, dans etmeye ve cinsel ilişki kurmaya geldik. Yaratılışın gayesi ile alay edilmektedir. Bir yaratılış yoktur. Cami resmi üzerinden yaratılışı tezi üzerine inşa edilen İslam’la ve Müslümanlarla alay edilmektedir.

Asıl üzücü olan, bu iki tişörtü namaz kılan gençlerin giymiş olmaları, bunlarla camiye gelip namaz kılmalarıdır. Şuurunda olmadan, sırtındaki tişört şeytana çalışırken, insanları şeytanın yoluna çağırırken, kendisi Allah’a ibadet etmektedir.

 • Life İs Fun: Hayat Eğlencedir.

Yani bu dünyaya tesadüfen gelinmiş, hayatın özel bir amacı yoktur ve tamamen eğlencedir.

 • l love Jesus: İsayı seviyorum. (Camide çekilmiş bir resim)

Müslümanlara Hristiyanlık propagandası yapılmaktadır.

 • Fear İs The Servant Structure, Religion İs Fear: Korku Kul Yapısıdır, Din Korkudur.

UYUŞTURUCUYA YÖNLENDİRME

 • Trust In Drugs: Uyuşturucuya Güven

AİLEYİ, ANNE-BABAYI ALAYA ALMA, KÜÇÜK DÜŞÜRME

Bence yukarıdaki söylemler, olayın vahameti açısından basit örnekler. Açıkçası bu kadar kullanımı yaygın olan tişörtler de değil. Aksine kurulan cümle basit yapıda olduğu için, gençler arasında dalga konusu olabilen bir tarz oluşturuyor.

 • l am a drop the F-Pomp kind of mom: Ben F pompasını düşüren türde bir anneyim. (F kelimesi Fuck sözcüğünün kısaltması olarak kullanılır. Fuck kelimesi cinsel ilişki, kahretsin, becermek gibi argo anlamların hepsini kapsar.)

Bir anne pis bir şekilde aşağılanmaktadır.

 • “Game Over”: “Oyun Bitti” (Gelin ve damat resminin altında ki yazı). Verilen mesaj, evlendiğiniz zaman hayatınız biter. Aptal olmayın, aptallık yapmayın, evlilikten uzak durun, nikâhsız beraber olun, partner olun.

FUHŞU GÖRSELLEŞTİRME, MEŞRULAŞTIRMA

 • l don’t give a fuck: Umurumda değil, iplemem bile.
 • Porn star: Porno yıldızı.
 • Go hard big dick: Hızlı git büyük alet. (Türkiye’de çekilmiş bir fotoğraf)
 • Kiss me before my boyfriend comes back: Erkek arkadaşım gelmeden öp beni.
 • “Follow Me”: “Beni takip et!” (Genç kızların giydiği tişört)
 • Don’t Bother I’m Not Drunk Yet: Rahatsız Etme Henüz Sarhoş Değilim
 • I Am Free Tonight: Bu Gece Boşum! (Genç kız ve erkeklerin tişörtleri)
 • I Want You: Seni İstiyorum! (Genç kız ve erkeklerin tişörtleri)
 • I Am Idle İf You Are Rich, Successful And Famous Man: Zengin, Başarılı ve Meşhur Erkeksen Boştayım!

EŞCİNSELLİK PROPAGANDASI

 • I love (kalp işareti ile love anlamı verilmiş) my husband: Kocamı seviyorum. (Kahvede oyun oynayan erkek bireyin üzerindeki tişört.)
 • My Boyfriend Out Of Town: Erkek Arkadaşım Kasaba Dışında. (Hem genç kızların hem de genç erkeklerin giydiği tişört)
 • Kiss Me Before My Boyfriend Comes: Erkek Arkadaşım Gelmeden Beni Öp!

(Hem genç kızların hem de genç erkeklerin giydiği tişört)

 • “Hotmale, try it for free”: “Ateşli Erkek! Ücretsiz Dene!”

(Hem genç kızların hem de genç erkeklerin giydiği tişört)

 • “Girls will be boys!”: “Kızlar erkek olacak!”

(Fotoğraf-1: Kız çocukları için hazırlanmış pantolona yazılmış yazı; belki de -bizim görmediğimiz- erkek çocuklar için hazırlanmışı da vardır.)

 • Bebek Oyuncaklar (Yetişkin bebekler; ağzında emzik, yüzlerinde abartılı makyaj, takma kirpikler, renkli ve abartılı saçlar, bikinili ve sütyenli giysiler ve başlarından aşağı boca olmuş gökkuşağı renkleri ile tamamlanmış tablo…),
 • UNICORN (Tek Boynuz) Simgesi (Önce gökkuşağı rengini LGBTİ’nin sembolü olarak sevdirmeye çalıştılar, sonra da tamamlayıcı simge olarak “tek boynuz” ilave ederek görüntü tamamlanmıştır.),
 • Boyama Kitaplarında Lol Bebek (Kıyafeti bebek, figürleri kadın gibi giydirilmiş ya da erkek gibi giydirilmiş. Boyama kitabında ise sloganlarla çocuklarımıza “asi olma” öğretiliyor.) ve
 • Suya batırılan bebek (Bebekleri soğuk suya batırdığımızda bikinili, sütyenli kadın görünümlü bebekler ortaya çıkıyor.)

İNSANLARI AŞAĞILAMA, ALAYA ALMA

 • I Am A Hugnry Dog: Ben Bir Aç Köpeğim
 • Skunk: Kokarca
 • “Simple Truth”: “Basit Gerçek” (Bir erkek ve kadın resmi yer almakta, kadının gönlü ile erkeğin ise cinselliği ile sevdiği vurgulanıyor.)

Anne – baba olarak çocuklarımızın ne tür oyuncaklarla ne tür yönlendirmelerle muhatap olduklarına çok dikkat etmeliyiz…

Giysiler, cinslerin farklılığının en iyi ortaya konulduğu bir semboldür. Kadın erkek arasındaki kıyafet farklılığı, farklı cinslere ait olmanın bir göstergesidir. Elbise, bir taraftan cinslerin farklılığını ortaya koyarken; diğer taraftan da cinsleri korumak zorundadır.

Giysilerin temel felsefesi, karşı cinsler arasındaki cazibe kuvvetinin neden olabileceği gayrimeşru yaşama engel olma, daha açık deyişle, zina ve fuhşa giden yolları kapatarak toplumsal yapının bozulmasına, sosyal barış ve dayanışmanın yıkılmasına engel olmadır.

“Ey Âdemoğulları! Size katımızdan, hem çıplaklığın”ızı örtmek hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi (yapma yeteneği) bahşettik; fakat takva elbisesi var ya: işte o en hayırlı olandır. Bunlar da Allah’ın ayetlerindendir; belki insanlar ders alırlar.

Ey Âdemoğulları! Tıpkı atalarınızın cennetten çıkarılmalarına yol açtığı gibi, şeytanın sizi de ayartmasına izin vermeyin: (Allah’a karşı sorumluluk bilincinin benzediği) örtülerden yoksun bırakmıştı o. Muhakkak ki o ve avanesi, onları hiç fark edemeyeceğiniz yerde ve biçimde sizi (de) pusuda bekliyor! Gerçek şu ki Biz, (içtenlikle ve doğru bir biçimde) inanmayanların yanına-yakınına (her türden) şeytani güçler ve kuvvetler yerleştirdik.”(A’raf Suresi / 26-27)

Bu ayetler bizlerde, insanın olmazsa olmaz bir parçası olan giyim kuşam konusunda bir bilinç oluşturmaktadır. İnsan fıtratı utanma, arlanma ve temel ahlaki yaşayışa uygun düzenlenmiş ve ona göre biçimlendirilmiştir. Biçimsel forma verdiği değeri, bir üst noktaya taşıyarak, insanın takva (korunma, sakınma) noktasında yaşamasını hedeflemiştir. Bu takvanın başlangıcı ve temel göstergesi giyim kuşamımızdır.

Şeytanın yolundan giden / “onun adımlarını izleyen” Nötr Cinsiyet Hareketi, bu düşünce ve yaklaşıma savaş açmış ve yukarıda yazılı tişörtlerin üretilmesini sağlamıştır.

Tişörtler üzerinden verilen mesajlar, bu hassasiyeti korumayı değil tahrip etmeyi hedeflemektedir. Cinsel tatminin her şekline tişörtler üzerinden meşruiyet kazandırmaya çalışan bir PSİKOLOJİK HAREKÂT / SAVAŞ yürütülmektedir.

Küresel şer ittifakı toplumları, moda ikonları oluşturarak, giyim kuşam üzerinden şekillendirmekte ve kendi ifsat projelerine hizmet eder hale getirmektedir. Bütün bunlar şeytanın pusuda bekleyen avanesidir. Her fırsatı kendi kötü emelleri için kullanmakta ve hiç ummadığınız işler üzerinden amaçlarını gerçekleştirmektedirler.

Küresel şer ittifakı ve onların yerli işbirlikçileri, Türkiye’ye “Kurbağanın Haşlanması Deneyini” uygulamaya; toplum duyarsızlaştırarak ifsat etmeye, yığın haline getirmeye çalışmaktadır.

Herkesi, “kurbağa haşlanmadan” tehlikenin farkına varmaya davet ediyoruz.

Gençliği ve toplumu korumakla görevli olan devletin, siyasetin ve diyanetin bu psikolojik saldırılara karşı sessiz kalmaması gerekir.

Siyasiler, nesillerin ifsat edilmesine sessiz kalmamalıdır.

Gönüllü kuruluşların, cemaatlerin, STK’ların, teşkilatların, hareketlerin, kanaat önderlerinin, akademisyenlerin ve köşe yazarlarının bu konuya hassasiyet göstermesi şarttır.

Bu tür tişört üretiminin ve ithalatının durdurulmasını istiyoruz ve bekliyoruz.

“[66 Tahrim 6] Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır.”

Ve, Ey insanlar,

[2 Bakara 24] … Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının.”

Henüz vakit varken!

 

UMRAN KÜLTÜR ve MEDENİYET HAREKETİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir