VAHŞİ BATI

0

Garbın Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç der ki:

“Bunu hiç unutma evlat.

Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı, devam ede gelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur…”

Bu muhteşem ve hakikatli tespitin üzerine başka bir şey söylemeye elbette ihtiyaç yok ve fakat yine de tarihe not düşmek istiyoruz.

Öncelikle Batı’nın ikiyüzlü, kokuşmuş zihniyetinin kapıcısı Yunanistan’ın, mültecilere karşı sergilediği İLKEL, KABA ve HAYDUTÇA muamelesini ŞİDDETLE KINIYORUZ.

Lakin yaptıklarına da asla şaşırmıyoruz. Bilakis onların ciğerini bilen Bilge Kral’ın ifşa ettiği üzere, tıynetlerinin ve zihniyetlerinin gereğini yerine getirdiklerini düşünüyoruz.

Saklamaya çalıştıkları ve fakat her vesileyle gün yüzüne çıkan bu ikiyüzlü hallerinin aksine bir şey de beklemiyoruz. Malumun ilanı olarak bizler de ifşaya katkıda bulunuyoruz.

İkiyüzlü haydutlar şunu bilmeliler ki, yeryüzünde onlara artık rahat yok.

Sömürdükleri mazlumların ahları üzerine kurulu sözde refahları, saltanatları ve sömürü düzenleri, kavimlerin göçü ile alt üst olacak, rahatları kaçacak ve gün yüzü göremeyecekler.

Çünkü üzerine çöktükleri hayatı, dünyayı zindan ettikleri mazlumlardan gasp ettiler.

Yeryüzü Allah’ındır.

Dünyada yaşam hakkı ise tüm insanlığındır. İnsanlık gasp edilen hakkının peşine düşmüştür ve bundan sonra da düşmeye devam edecektir.

Vatanlarını, topraklarını, yurtlarını tarumar ettiğiniz, ocaklarını söndürdüğünüz, ana-babalarını katlederek yetim bıraktığınız mazlum coğrafyaların evlatları gasp edilen haklarını almak için yola çıktılar ve kararlılar.

Artık geriye dönüş yoktur.

Bırakın buna engel olmayı, olanca imkânlarla desteklenmelidir.

Bizler Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında olacağımızı bir kez daha ilan ediyor, Batı’ya olan azimli ve kararlı hicretlerini maddi-manevi destekliyoruz.

İmanları azık, yolları açık, Allah da yar ve yardımcıları olsun.

 

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir