TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİNDE KAVRAMLARIN ARKASINA SAKLANAN GERÇEKLER

0

Düzenli şekilde yapacak olduğumuz basın açıklamalarıyla; “Cinsiyet”, “Toplumsal cinsiyet”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Cinsiyet rolleri” , “Nötr cinsiyet hareketi”, “Homoseksüel”, “Ensest ilişkiler”, “Seviyeli birliktelik”, “Sex işçisi”,  “Onur yürüyüşü” vb. kavramsallaştırmalar ile bu milletten saklanan gerçeklerin perde arkasını toplumun anlayacağı  bir şekilde ifade etmeğe çalışacağız.

Türkiye’de, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCEP)” kavramsallaştırılmasında geçen “eşitlik” kelimesinin muhtevasının sebebiyet verdiği “çarpma etkisinden” dolayı, projenin arka planına, yol boyu sisteme eklenen kavramlara, kavramlara yüklenen anlamlara bakılmamakta, konu ayrıntılı bir şekilde tartışılmamaktadır. Bu tartışma yapılırsa, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramsallaştırılması üzerinden ailenin hedef alındığı, çocuksuz aile, ailesiz toplum, kimliksiz, bireyselleştirilerek sürüleştirilmiş bir dünya insanlığı inşa edilmek istendiği görülebilecektir.

Bunun için; öncelikle, Şekilde de görüldüğü gibi, “Cinsiyet ile İlgili Kavramlar Kümesi”nde, kullanılan kavramların tablosunu ve ne anlama geldiklerini ifade etmek gerekmektedir.

Cinsiyet (Sex): Kadın ve erkek arasındaki doğuştan getirilen biyolojik farklılık,

Toplumsal Cinsiyet (Gender): Kadın ve erkeğe dinin, toplumun, kültür ve medeniyetin yüklediği anlam; ondan beklentilerini, rol ve görev tanımlarını içermektedir.

Cinsel yönelim: Bir kişinin, cinsel arzusunun, hemcinsine, karşı cinse ya da her ikisine birden yönelebileceğini” anlatmak için kullanılan ve meşruiyetini savunan bir kavramdır.

 • LGBTİQ+: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İntersex, Queer’in kısaltılmış şekli.
 • Heteroseksüellik: Cinsel arzunun karşı cinse yönelmesi,
 • Homoseksüel­lik: Cinsel arzunun aynı cinse yönelmesi, ibnelik.
 • Gey, Gay (G): Erkek eşcinsel,
 • Lezbiyen (L): Kadın eşcinsel,
 • Biseksüel (B): Her iki cinse cinsel yönelimi olan,
 • Transseksüel (T): Operasyon geçirerek bedenlerini karşı cinsiyetin bedenine dönüştüren,
 • Travesti: Di­ğer cinsiyetin giyim ve tavırlarını benimseyen,
 • Queer (Q): Heteroseksüel olmayan ve azınlıkta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini içine alan bir şemsiye terim.
 • + : Kendini herhangi bir cinsiyet kimliğinde tanımlamayanlar,
 • Pedofili : Çocuklara cinsel yönelim, çocuklarla seks,
 • Zoofili, bestialite: Hayvanlara cinsel yönelim, hayvanlarla seks,
 • Ensest: Aile içi yasak olan ilişki; Birinci derece akraba olan anne, baba ve

 kardeşler arası ilişkiler ile ikinci derece akraba olan kardeş çocuğu, teyze, hala,

 dayı, amca, anneanne, babaanne ve dede ile olan cinsellik içeren ilişkiler ensest

olarak kabul edilir.

 • Robotlarla seks: Robotla cinsel ilişkiye girmek,
 • Grup seksi: Kadın ve veya erkeklerin birlikte cinsel ilişkiye girmesi,
 • Partner: Kadın veya erkeğin nikâhsız birlikte yaşadığı kimse.

Cinsel yönelim kapsam alanına giren bütün bu kavramlar, İstanbul Sözleşmesi’nin 4. Maddesi tarafından yasal güvence altına alınmıştır. 6284 Sayılı Kanun’un 2. Maddesinde de, 6284 sayılı yasanın İstanbul Sözleşmesi’ni esas aldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla Cinsel yönelim 6284 sayılı yasa tarafından meşru olarak tanınıp koruma altına alınmıştır.

Unutmayalım;

“Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine Rabbinin katından, işaretli olarak yığın yığın sert tas yağdırdık.” (11 Hud 82) ayetinde Lût Kavmi’nin başına gelen felaket bizim başımıza gelmeden gereken tedbirleri almamız gerekir.

HENÜZ VAKİT VARKEN!

 

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir