SAPKINLIK YASAKLANSIN!

0

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından Türkiye’nin değişik yerlerindeki CHP’li belediyelerin sosyal medya hesaplarından, tek bir elden hazırlandığı ve devreye sokulduğu izlenimini veren sözde “27. İstanbul Onur Haftası”nı kutlayan ve eşcinsel/LGBT’yi öven paylaşımlarda bulunuldu.

İnancımızı, geleneksel değerlerimizi hedef alan; ailemizi, toplumumuzu, neslimizi ve insanlığı yok etmeyi hedefleyen bu sapkınlığın “onur” ya da “eşitlik” kavramlarıyla meşrulaştırmaya çalışılma girişimlerini lanetliyoruz.

Araf suresinin 80. ve 81. ayetlerinde ifade edildiği gibi;

“Lût’u da (Peygamber gönderdik), Kavmine de ki: ‘Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?’ Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz.” bu iğrençliği yaşam biçimi olarak kabul edip topluma dayatmaya çalışanları, bunlara zemin hazırlayanları, reklamlarını yapanları ve yaygınlaşmalarını sağlamaya çalışanları şiddetle kınıyoruz. Bu durumu psikolojik bir rahatsızlık, hastalık olarak kabul edip kurtulmak için çalışanları kast etmiyoruz…

İnsanı, aileyi, toplumu, milletleri ve insanlığı yok etmek için ortaya atılmış yaldızlı sözlerle meşrulaştırılmaya çalışılan bu sapkınlığa karşı vicdan sahibi tüm insanları mücadeleye çağırıyoruz.

“2011 İstanbul Sözleşmesi”,  “6284 Sayılı Aileyi Koruma (!) Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” yasaları insanımızı, ailemizi ve milletimizi daha fazla tahrip etmeden derhal kaldırılmalıdır!

2012 yılında Moskova Yüksek Mahkemesinin 100 yıl süreyle LGBT üyelerinin yürüyüş düzenlemelerini yasaklaması gibi, Türkiye’de de bu yürüyüşler de yasaklansın.

 

UMRAN KÜLTÜR VE MEDENİYET HAREKETİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir