AKV ANKARA ŞUBESİNİN BASIN AÇIKLAMASI.

0

Vakfımız Ankara şubesinin düzenlediği periyodik konferanslar serisi içinde yer alan Sayın

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun “Sistemik Deprem, Ulusal Bölgesel ve Küresel Bunalım” konulu konuşmasının, seçim arifesine gelmiş olması nedeniyle basında bazı kişilerce farklı anlamlar yüklenerek yorumlandığı görülmüştür.

Bu yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.  “Parlamento dışı siyaseti” ilke edinmiş Vakfımızın, herhangi bir siyasi yapıyla ve oluşumla organik bağlantı içinde olmadığı gibi, herhangi bir siyasi oluşumun arka bahçesi de değildir. 28 Şubat dahil en sıkıntılı günlerde bu tavrını ortaya koymuştur. Bundan sonra da bu anlayışını devam ettirecektir.

Vakfımız toplumun farklı kesimlerinden düşünce insanlarının fikirlerini ifade ettikleri programları yıllardan beri düzenlemektedir. Konuşmacılardan Vakfa ilişkin bir mensubiyet beklenmediği gibi, konuşmacıların bağlı olduğu kurumlara herhangi bir mensubiyet de ifade etmemektedir.

Vakfımız dışarıdan hiç kimseden kaynak ve direktif almadığı gibi; bütün kararlarını kendi yetkili organları vasıtasıyla almaktadır.

Mazi arkeolojisi yaparak gündem oluşturmanın herhangi bir anlamı ve yararı yoktur. Doğruluğu şüpheli ve tartışmalı bilgilerle kişileri ve kurumları zan altında bırakmanın ahlâkî bir tavır olmadığı kanaatindeyiz.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Metin Mahitapoğlu / AKV Ankara Şubesi Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir